Vision

Odense Kommune, A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S
har sammen formuleret en fælles vision for Odense indre havn.

Visionen for
Odense inderhavn

Sådan er anslaget i visionen for fremtidens Odense indre havn. En fælles vision som Odense Kommune, A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S sammen har formuleret. Visionen sætter retningen for udviklingen af Odense indre havn. Helt konkret vil visionen blive brugt som rettesnor i projektets næste faser med blandt andet gennemførelse af en arkitektkonkurrence og udarbejdelse af en bydelsudviklingsplan.

Odense indre havn
skal være spektakulær,
urban og grøn

“Odense indre
havn skal være
spektakulær,
urban og grøn

Syv temaer

Visionen for Odense indre havn bygger på disse syv temaer

Danmarks
grønneste havn

En sammenhængende
by og bydel

Det historiske kulturmiljø er omdrejningspunktet
for fremtidens havn

Vandet skal være
en levende del af
Odense indre havn

Nye byggerier
og byrum skal være
af høj arkitektonisk
kvalitet

En bydel med
en særlig kreativ puls og liv året rundt

Odense indre havn
understøtter mål om
klimaneutralitet