Borgerindragelse

Borger-
indragelse

Fra den 12. oktober til 15. november 2021 kunne borgere og interessenter
komme med deres input og idéer til udviklingen af Odense Inderhavn.

Fra den 12. oktober til 15. november 2021 kunne borgere og interessenter komme med deres input og idéer til udviklingen af Odense Inderhavn.

Opsamling på
borgerinddragelsen

Opsamling på borger-
inddragelsen

Tak for alle de bidrag, der har været i borgerinddragelsen om udviklingen af Odense Inderhavn. Hele 2249 har taget sig tid til at besvare et spørgeskema og 25 deltagere har vandret rundt i novemberregnen til byvandring på inderhavnen.

Herudover har 35 deltagere troppet op i de sene aftentimer til to temaværksteder for at dele deres viden, erfaringer og idéer til udviklingen af Odense Inderhavn. Derudover er der også lavet 15 interviews og dialogmøde med syv aktører fra Byens Ø. Resultaterne fra den omfattende borgerinddragelse er blevet til en opsamlingsrapport.

0 %
Mener at mere grønt kunne få
dem til at bruge havnen mere.
0 %
Mener at flere kunst- og kulturtilbud
kunne få dem til at bruge havnen mere
0 %
Mener at nærhed til vandet er blandt de vigtigste kvaliteter for fremtidens havn.

Lyden af

Din Havn Din By

I podcasten “Lyden af Din Havn – Din By” kan du blive klogere på visionerne for havnens udvikling og på de kulturhistoriske værdier, der kendetegner havnen i dag. Undervejs kan du lægge øre til borgere og foreninger i Odense, når de deler deres oplevelser og ønsker til havnen.