Odense
Inderhavn

Den indre del af Odense Havn er i de kommende år centrum for et af
Danmarks største byudviklingsprojekter. Her på siden kan du følge
med i projektet og læse om dine muligheder for at deltage i processen.

Den indre del af Odense Havn er i de kommende år centrum for et af Danmarks største byudviklingsprojekter. Her på siden kan du følge med i projektet og læse om dine muligheder for at deltage i processen.

Byen i udvikling

En bydelsudviklingsplan for Odense Inderhavn er på vej. Parterne har formuleret en fælles vision for udviklingen af området.

Visionen er formuleret med inspiration i blandt andet den indledende borgerinddragelse fra efteråret 2021, hvor borgere og interessenter via temaværksteder, byvandring, interviews og spørgeskema kom med mange input og idéer.

Udviklingsplan for Odense Inderhavn

Parterne bag udviklingen af Odense Inderhavn er entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S i samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn A/S (det tidligere LINDØ port of ODENSE).

Partnerne har indgået en samarbejdsaftale, der indebærer, at de i fællesskab skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for hele inderhavnen, og at byens borgere og interessenter skal inddrages i processen.