Faser

FASE 1 Vision (afsluttet) 2. halvår 2021/1. halvår 2022 I denne fase er der en bred borgerinddragelse, der har til formål at samle input og viden om de kvaliteter, der skal udgøre bydelen på havnen. Borgerinddragelsen består blandt andet af et spørgeskema, temaværksteder og byvandring. Med afsæt i den indledende borgerinddragelse, samt parternes ønsker og […]