FASE 1

Vision (afsluttet)

2. halvår 2021/1. halvår 2022

I denne fase er der en bred borgerinddragelse, der har til formål at samle input og viden om de kvaliteter, der skal udgøre bydelen på havnen. Borgerinddragelsen består blandt andet af et spørgeskema, temaværksteder og byvandring. Med afsæt i den indledende borgerinddragelse, samt parternes ønsker og idéer for bydelen, udarbejdes en fælles vision som bliver udgangspunktet for det videre arbejde med bydelsudviklingsplanen.

FASE 2

Arkitektkonkurrence

2. halvår 2022

I denne fase gennemfører parterne en arkitektkonkurrence i form af et såkaldt parallelopdrag. Først udarbejder parterne et konkurrenceoplæg. Oplægget baseres på den fælles vision samt viden og input fra den indledende borgerinddragelse, og skal behandles af Odense Byråd.

En række tværfaglige rådgiverteams indbydes til at deltage i konkurrencen. Med udgangspunkt i konkurrenceoplægget skal de konkurrere om at komme med det bedste bud på en ny bydelsudviklingsplan for Odense Inderhavn. Konkurrencen afsluttes med en bedømmelse og udpegning af et vindende rådgiverteam. 

FASE 3

Bydelsudviklingsplan

2022/2023

I denne fase udarbejdes den nye bydelsudviklingsplan. Bydelsudviklingsplanen udarbejdes med afsæt i arkitektkonkurrencens vinderforslag, men kan også indeholde gode elementer fra de øvrige forslag. Bydelsudviklingsplanen vil komme i offentlig høring, inden den skal behandles af Odense Byråd.

FASE 4

Lokalplaner og høringer

2022/2023

I denne fase udarbejdes de juridisk gældende lokalplaner for bydelens delområder med dertilhørende lovpligtige høringsperioder.

FASE 5

Byggeri

2024

I denne fase realiseres visionerne med udgangspunkt i bydelsudviklingsplanen og lokalplanerne.